ELS NOSTRES SERVEIS

PROJECTES D'OBRA NOVA                                    

 • Habitatges unifamiliars

 • Edificis d'habitatges plurifamiliars

 • Edificis d'obra pública

 • Edificis industrials

 

 

 

INFORMES, CERTIFICATS, PERITATGES,TASACIONS I AIXECAMENT DE PLÀNOLS

 

 • Certificats de solidesa.

 • Certificats de l'estat de conservació dels paraments exteriors en els edificis

 • Certificats d'obra nova

 • Informes i peritatges amb dictamen i valoració econòmica

 • Valoracions i tasacions              d´habitatges

 • Valoracions i tasacions de tota mena d'edificis

 • Aixecament de plànols de pisos, locals, edificis i solars

 

 

 

ARQUITECTURA EN FUSTA

 

habitatges unifamiliars

 •  Sistema bioconstrucció

 •  Sistema nòrdic. Cases de  troncs

 • Cobertas de fusta

RESTAURACIÓ D'EDIFICIS

 

 • Reformes de façanes, patis i vestíbuls

 • Reformes i substitució d'instal·lacions

 • Col·locació d'ascensors en finques antigues

 • Canvis d'ús de locals a habitatges

 • Aluminosis i altres patologies

 

 

 

CÈDULES D'HABITABILITAT

 

 

TARIFA: 130,-- € 

Inclou:

Certificat d'habitabilitat de 2ª ocupació.(visita i medició d'habitatge). La cèdula la tramita el mateix client.

 

TARIFA: 165,-- € 

Inclou:

Certificat d'habitabilitat de 2ª ocupació + Tramitació de la cèdula + Tases Generalitat. La cèdula la rep el client per correu desde la Generalitat a casa.

 

CONSULTI TARIFES COMBINADES ITE+CÈDULAS

REFORMES E INTERIORISME

 

 • Habitatges

 • Locals comercials

 • Interiorisme personalitzat i corporatiu

 

 

 

 

ENERGIES RENOVABLES I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 

 

CERTIFICATS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

TARIFA: 150,-- €

 

PROJECTES I PRESSUPOSTOS DE:

 • Instal·lacions fotovoltaiques a xarxa

 • Instal·lacions fotovoltaiques aïllades

 • Instal·lacions tèrmiques

 • Instal·lacions de biomassa

 • Instal·lacions lumíniques amb tecnologia LED per a la indústria i via pública